Бүртгэл - 1 хүн, ₮300,000

Entrance Fee - Per Person, 300,000MNT

Та QR кодоор төлбөрөө хийх бол "Нэхэмжлэлээр бүртгүүлэх" хэсэгт "Үгүй" гэж сонгоно уу. Овог, Нэр, Регистрийн дугаараа Монгол фонтоор бичнэ үү.
If you would like to pay by QR code please select "No" in "Invoice to register" section.